Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Před 80 lety I: Příprava stavby kostela

Před 80 lety I: Příprava stavby kostela

Již od založení samostatného sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích v roce 1922 uvažovali místní evangelíci o postavení vlastního kostela s bytem pro faráře. V roce 1929 pověřilo staršovstvo tehdejšího kurátora sboru Antonína Zápala, aby opatřil plány a rozpočet na stavbu. Uskutečnění však bylo oddáleno finančními starostmi sboru a osobními změnami. Teprve v r. 1932 byl ustanoven farářem Františkem Šturcem stavební odbor, aby řídil všechny přípravy. Ze tří předložených projektů vyhrál návrh architekta Hanuše Zápala, syna bývalého kurátora. Staršovstvo se rozhodlo pro jeho projekt pro vzhled i úsporné řešení s rozpočtem 180 000 Kč. Na fotografii členové sboru na místě stavby 24.5. 1934.image | about seo