Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Před 80 lety II: Položení základního kamene

Před 80 lety II: Položení základního kamene

Vlastní stavba kostela byla zahájena slavnostním výkopem, který provedli nejstarší členové sboru 13. června 1934. Položení základního kamene se konalo krásné neděle 24. června 1934 v památném pětisetletém výročí osudné bitvy u Lipan (1434 – 1934). Slavnostního položení základního kamene byli přítomni zástupci všech významných institucí včetně městského zastupitelstva se starostou v čele, četnictva nebo církevních představitelů.

Po shromáždění ve školní budově a po podpisování se přítomných do pamětní listiny, vyšel průvod na staveniště, kde byly účastníci uvítáni kurátorem Širokým. Po tomto uvítání zazpíval pěvecký sbor starou velebnou píseň „Kdož jste boží bojovníci“. Byl přečten telegram arch. Hanuše Zápala, který svou nepřítomnost omluvil. Slavnostní projev přednesl prof. Evangelické bohoslovecké Husovy fakulty Ferdinand Hrejsa. Ten také učinil první poklep na základní kámen. Po zpěvu dalšího sboru přečetl br. kurátor zakládací listinu a všichni přítomní zazpívali státní hymnu.

Citace z listiny uložené do základů budovaného chrámu:

Dům tento budujeme ve jménu Boha všemohoucího k věčné oslavě Jeho a utvrzení království Jeho mezi lidmi v drahé osvobozené naší vlasti — Československé republice — a celém světě vůbec.

Základní kámen klademe v památném pětistyletém výročí osudné bitvy u Lipan (1434—1934) v pevné víře a naději, že duch Husův, Komenského, Chelčického a Masarykův bude navždy v nás i s námi, a že nedá spravedlivý Bůh pro věčné časy zahynouti nám ni budoucím, dokud v ní budou nám vzorem a pevnou věží v práci, ctnosti a snažení. Neboť: „Věže pevná jest jméno Hospodinovo, k ní se uteče spravedlivý a bude zachráněn!“

Na fotografii položení základního kamene.image | about seo