Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Před 80 lety III: Pomník Mistra Jana Husa

Před 80 lety III: Pomník Mistra Jana Husa

Možná jste si povšimli, že během června tohoto roku „vykoukl“ z keřů na prostranství před evangelickým kostelem pomník Mistra Jana Husa. Ten byl odhalen v předvečer výročí jeho upálení 5. července 1946. Je zhotovený z kamenů z hradu Krakovce. Na něm je upevněna Husova plaketa, kterou při zhotovení daroval Jos. Ledajaks, továrník v Blovicích. V nábojnici z ruského tanku jsou uloženy památky na rušnou dobu revoluční, čsl. mince a fotografie. Jeden kámen v pomníčku je ze zničených Lidic. Pomníček tak vlastně neupomíná jen na postavu českého reformátora, ale na všechny mučedníky našich dějin.

Dle sdělení L. Boudové, dcery faráře Václava Hory, byla vložena do schránky také následující báseň jejího otce:

Nechť kámen tento, v paměť mučedníků
zde postavený s láskou, hlásá všem:
„Ó milujte se, všem vždy pravdy přejte“
a zhoubcům  dobrých tlačit nedávejte!
Buď svornost v díle věčným příkazem
všech v pravdě věrných Božích bojovníků!
Tak jako kámen k kameni se druží,
by památnou zde tvořil mohylu,
tak srdce k srdci, ruku k ruce spojte
a bez bázně se k svatým bojům strojte
a neklesejte, buďte v pravdě muži
a v kšaftu velkých mějte posilu.
Byť hrady naše časem v ruiny klesly,
jež ruka dědů vetkla v lůno skal,
vy sami jako skály hleďte státi !
Vždyť z ruky Boží nikdo nevychvátí
díl věčné slávy těch, již věrně nesli
svůj kříž, by váš prapor zde vlál.
 
V Kralovicích dne 5. července 1946, při vzpomínkách na ty, které Pán Bůh vedl v jejich bojích i na Něho, jenž věrný jest i v nevěrnosti naší, vždy týž, vždy láska sama, vždy naše záštita i zbroj.
Václav Hora, kazatel slova Božího.image | about seo