Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Před 80 lety IV: Založení evangelického sboru v Kralovicích

Před 80 lety IV: Založení evangelického sboru v Kralovicích

Kralovický evangelický sbor se zrodil z kazatelských stanic, které na počátku 20. let minulého století vznikaly postupně v Čisté, Kralovicích a Kožlanech, Dolní Bělé, Manětíně, Mrtníku a Plasích. Počátky působení Českobratrské církve evangelické, vzniklé v roce 1918 sloučením církví reformovaných a luterských a přihlášením se k odkazu české reformace husitské a bratrské, jsou v západních Čechách spojeny s tzv. přestupovým hnutím po 1. světové válce a vzniku samostatné republiky. Mnoho lidí během něho pod heslem „Pryč od Říma“ přecházelo z římskokatollické církve do církve evangelické, případně husitské. Náboženský rozměr se zde neodmyslitelně pojil s vlasteneckou ideou. Zvláštní matriky pro Kralovicko byly založeny od 1. ledna 1921. Důležitým mezníkem se stala první schůze všech stávajících šesti kazatelských stanic, jež dala základ nového farního sboru. Schůze se konala 1. května 1922 v Mladoticích. Samostatný Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kralovicích byl ustaven 11. září 1922. Prvním farářem se stal farář Jaromír Kryštůfek, který nastoupil v květnu 1922. Kralovický sbor zaujímal obvod okresu politické správy v Kralovicích, Žluticích a soudní okres Jesenice. V roce 1925 měl sbor 2 540 členů včetně kazatelských stanic. Foto: První evangelický farář v Kralovicích Jaromír Kryštůfek Více informací o historii sboru najdete v publikaci „Věž pevná“, jejímž autorem je Pavel Tersch. Bude vydána v říjnu tohoto roku u příležitosti 80. výročí postavení evangelického kostela.image | about seo