Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Před 80 lety V: Ekumena v Kralovicích

Před 80 lety V: Ekumena v Kralovicích

Kralovický evangelický sbor chápe sám sebe jako součást křesťanské ekumeny. Ekumenismus je hnutí, které usiluje o sblížení a jednotu křesťanských církví. Kostel sice vlastní a spravuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kralovicích, ale dělí se o jeho využití s místní náboženskou obcí Církve československé husitské, jejíž členové se rovněž podíleli na stavbě kostela. Bohoslužby se dnes konají střídavě: v liché neděle v 9 hodin evangelické bohoslužby a v sudé 10,30 bohoslužby husitské. Oba sbory také občas konají bohoslužby společné. Bylo tomu tak i v minulosti. Jak uvádí sborová pamětní kniha například 4. července 1965 byly za účasti 52 členů a hostů konány společné bohoslužby k památce Mistra Jana Husa, při kterých kázal farář Karel Slunéčko. Tato tradice pokračovala i v následujících letech. Dne 20. srpna 1967 se konaly obdobné společné bohoslužby k 500. výročí Jednoty bratrské. První skutečně ekumenické bohoslužby – tedy i s církví římskokatolickou – se v Kralovicích podle pamětní knihy konaly v roce 1969. Nejprve 12. března v římsko-katolickém kostele sv. Petra a Pavla za účasti 400 účastníků a duchovních všech zúčastněných církví. Druhé ve stejný rok 11. července v evangelickém kostele za účasti 180 lidí. Kázáním posloužil k 100. výročí smrti sv. Cyrila římskokatolický vikář K. Sommer a k 600. výročí narození Mistra Jana Husa farář Církve československé Karel Slunéčko. Třetí ekumenické shromáždění se konalo opět v římsko-katolickém kostele sv. Petra a Pavla 23. října 1969 pod názvem „Duchovní píseň na nových cestách“ a účinkovaly při něm soubory Církve československé, Českobratrské církve evangelické a římsko-katolické z Plzně. V letošním roce jsme po přerušení v uplynulém období navázali na tradici společných bohoslužeb shromážděním v lednovém Týdnu modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Petra a Pavla a červnovou ekumenickou gospelovou bohoslužbou v kostele evangelickém. Foto: Druhé ekumenické bohoslužby v Kralovicích (evangelický kostel, 11. července 1969)image | about seo