Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Před 80 lety VI: Slavnostní otevření kostela

Před 80 lety VI: Slavnostní otevření kostela

Slavnost posvěcení evangelického kostela v Kralovicích proběhla 21. října 1934. Vedl ji tehdejší synodní senior Českobratrské církve evangelické ThDr. Josef Souček. Od zahájení stavby přitom neuplynuly ani čtyři měsíce. Na výročním sborovém shromáždění v roce 1935 zhodnotil kurátor Široký stavbu těmito slovy: „Ukončili jsme stavbu našich církevních budov v hodnotě 200 000 Kč, ale díky štědrosti a obětavosti všech pořídili jsme ji za 168 000 Kč. Ušetřili jsme 38 000 Kč a za to patří dík všem. Stavbu jsme započali 13. 6. 1934 výkopem a 24. 6. 1934 položením základního kamene a již za 4 měsíce byla stavba dokončena. I za to náleží všem dík. Řádných schůzí bylo během stavby 25, ale i mimo to byla celá řada schůzí poradních o stavbě dle potřeby a za to náleží dík stavebnímu odboru i celému staršovstvu, které neslo tíhu i odpovědnost za celou stavbu. Zároveň vyslovil přání, aby členové sboru neochabovali v účasti na životě sboru i obětavosti.“ Je třeba dodat, že budova z finančních důvodů nebyla dokončena. Na severní straně za věží měla být vybudována větší místnost pro biblické hodiny a cvičení zpěvu, nad ní měl být chór s varhanami. V roce 1994, přesně po šedesáti letech, byl kostel prohlášen kulturní památkou. Foto: Slavnostní otevření nového chrámu Páně 21.10.1934image | about seo