Skip to Content

Proběhla Noc kostelů

V pátek 29. května jsme se i my přidali k již tradiční Noci kostelů, tentokráte sice bez duchovního, ale zato s větším nasazením sboru. Nejprve si děti na faře vyrobily lucerničky, program v kostele pak zahájilo hudební vystoupení žáků ZUŠ v Kralovicích. Následně se účastníci mohli vydat po biblických stopách světla - Světla, cestu pak završila večerní modlitba - lucernarium. Během celého večera byla otevřena věž s vyhlídkou na Kralovice. Večerním vrcholem pak bylo spuštění nového nasvícení kostela zahájené fanfárami z věže, opět v podání žáků ZUŠ Kralovice. Poměrně velký zájem vzbudil nový časopis Poutník, připravovaný společně sbory v Chrástu a Kralovicích, později večer přicházeli i zájemci o architekturu kostela a některé zajímaly i samé počátky sboru ve 20.letech minulého století.

Získali jsme velké zkušenosti a snad i sebevědomí k pořádání dalších akcí. Otevřenou otázkou však zůstává, zda takto malý sbor má aspirovat na účast v masových akcích, kde spíše zanikne v davu, nebo zda by bylo lepší soustředit síly na menší a vyhraněnější program - např. formou "sborového večera".  K akci se na webu určitě brzy vrátíme.story | about seo