Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Sborový program

Jádrem života sboru jsou nedělní bohoslužby. Ty se konají v 9 hodin v sudé týdny. V liché týdny se v evangelickém kostele konají bohoslužby Církve československé husitské ve 14 hodin.

Každý první čtvrtek v měsíci se od 16,00 hodin koná v pečovatelském domě biblická hodina.

Sbor sbor v současné době nemá vlastního duchovního a je administrován farářem z Chrástu u Plzně Karlem Šimrem. Ten je na požádání je připraven posloužit křtem, vysluhováním večeře Páně v rodině, návštěvou nemocného, zpovědí nebo důvěrným rozhovorem, církevním sňatkem nebo pohřbem.page | about seo