Skip to Content

Bohoslužba ke svátkům Cyrila a Metoděje a Jana Husa

(5.7. 2018) O svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vpředvečer svátku Jana Husa, se v evangelickém kostele v Kralovicích uskutečnila společná bohoslužba místní evangelické a husitské farnosti za pronásledované pro víru.

Shromáždění začalo u pomníčku Mistra Jana Husa před kostelem čtením Husova listu z nedalekého hradu Krakovce do Prahy. "Zastavte se na cestách, ptejte se usilovně na tu, která vede od věčné smrti k životu věčnému a ode vší bídy k věčné radosti. A ta cesta je Evangelium Pána všemohoucího a epištoly apoštolské, Starý zákon a také životy svatých, jenž jsou zaznamenány v zákoně Božím, kteří svítí svými životy jako slunce a měsíc a jiné hvězdy," zaznělo v něm.

Na tuto výzvu přítomní vykročili do kostela, kde proběhla eucharistická bohoslužba s přímluvami za všechny, kdo jsou i dnes na různých místech světa pronásledováni pro svou víru. Solidaritu s nimi vyjádřili účastníci bohoslužby také sbírkou ve výši 1000 Kč, odeslanou katolické organizaci "Církev v nouzi", která pronásledovaným křestanům pomáhá. Volbou nadace chtěli organizátoři podtrhnout ekumenický rozměr.

Pozvání papeže Františka, spojenou s představením pomoci "Církve v nouzi" můžete shlédnout zde:

Kázání se ujal farář CČSH Jiří Chytil, který zdůraznil, že tradice cyrilometodějská a husitská by neměly být stavěny proti sobě, protože obě vnitřně odráží poselství evangelia. Připomněl také, že křesťanské svědectví nemá očekávat velké změny v rovině politické, ale spíše se soustředit na základ ve vztahu člověka k Bohu. 

Zastavení před kostelem jakož i samotnou bohoslužbu doprovodil evangelický pozounový sbor Consonare. Členové uskupení z Čech i Německa mají v těchto dnech soustředění na evangelické faře v Kralovicích. Sbor vznikl na základě spolupráce se saskou církví při obnově požárem zničeného kostela v Rumburku a v České republice působí již přes 10 let. „Consonare znamená souzvuk, soulad, souznění a v tom názvu je skryt i cíl činnosti sdružení. Nejde jenom o muziku, jde také o setkání, ve kterém se sdílíme, společně něco tvoříme, učíme se a předáváme,“ uvádí sbor na svých webových stránkách. 

 story | about seo