Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Labyrint světa v podání Divadla Víti Marčíka

V pátek 4. září od 19 hodin zahrálo Divadlo Víti Marčíka v evangelickém kostele inscenaci Labyrint světa.

Tato hra vzniká po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu Jana Ámose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Připomněli jsme si tak 350. výročí úmrtí J.A. Komenského.story | about seo