Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Sloučení s chrásteckým sborem

Vážení přátelé,

od 1.1. 2022 dochází ke sloučení našeho sboru se sousedním sborem v Chrástu. Nový sbor ponese název Farní sbor ČCE v Chrástu a bude mít kazatelskou stanici v Kralovicích. Na konání bohoslužeb a dalších aktivitách se nic nemění.

Těšíme se na společenství s novými bratry a sestrami z Chrástu a okolí a srdečně zveme k bohoslužbám a dalším příležitostným akcím v Kralovicích. Neváhejte se také obrátit na našeho faráře Karla Šimra (tel. 739 244 774, e-mail: karel.simr@evangnet.cz).

Pokojný adventní čas a požehnané vánoční svátky!story | about seo