Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Noc kostelů poprvé

Noc kostelů poprvé

V kralovickém evangelickém kostele proběhne letos poprvé Noc kostelů. A na co se můžete těšit?

15:00 – 17:45 Noemova archa - výtvarná dílna pro děti, uslyšíme příběh o tom, kdo to byl Noe, vyrobíme si zvířátka z různých materiálů, připraveno bude občerstvení a hry

16:30 – 17:30 Přednáška o architektuře Hanuše Zápala - Přednáší Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni)

18:00 – 18:45 Vystoupení komorních uskupení žáků ZUŠ

20:30 Noční prohlídka kostela a zvonice a zakončení

V průběhu celého večera možnost prohlídky kostela a zvonice. Všichni jsou zváni!image | about seo