Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Noc kostelů

proběhla v roce 2019 v pátek 24. května - letos s fotoplátny Kateřiny Lešikarové... Cestu do kostela si během podvečera našlo asi 30 lidí.

Vyšel Poutník č. 17

... nejen s postní tematikou. Stahujte zde nebo si pro něj přijďte do kostela...

Vyšel Poutník č. 16

... nejen s adventní a vánoční tematikou. Stahujte zde nebo si pro něj přijďte do kostela...

Svíce pro svobodu

O státním svátku 17. listopadu 1989 jsme si na kralovickém náměstí spolu s římskokatolickou farností a občany města v čele s jeho starostou p. Popelem připomněli dar a úkol svobody.

Divadlo Víti Marčíka zahrálo Šípkovou Růženku

Divadlo Víti Marčíka zahrálo v pátek 21. září 2018 zaplněnému evangelickému kostelu Šípkovou Růženku, v níž šlo - jako obvykle v jeho podání - o víc než o převyprávění známé pohádky...

Vyšel Poutník č. 15

...s přílohou na téma "K čemu je mi církev". Stahujte zde nebo si pro něj přijďte do kostela...

Bohoslužba ke svátkům Cyrila a Metoděje a Jana Husa

(5.7. 2018) O svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vpředvečer svátku Jana Husa, se v evangelickém kostele v Kralovicích uskutečnila společná bohoslužba místní evangelické a husitské farnosti za pronásledované pro víru.

Shromáždění začalo u pomníčku Mistra Jana Husa před kostelem čtením Husova listu z nedalekého hradu Krakovce do Prahy. "Zastavte se na cestách, ptejte se usilovně na tu, která vede od věčné smrti k životu věčnému a ode vší bídy k věčné radosti. A ta cesta je Evangelium Pána všemohoucího a epištoly apoštolské, Starý zákon a také životy svatých, jenž jsou zaznamenány v zákoně Božím, kteří svítí svými životy jako slunce a měsíc a jiné hvězdy," zaznělo v něm.

Setkání pěveckých sborů

V neděli 10.6. 2018 jsme hostili seniorátní setkání pěveckých sborů. Při závěrečné bohoslužbě zazněla stará i nová hudba v podání řady pěveckých sborů, působích při evangelických farnostech v různých koutech Plzeňského i Karlovarského kraje, které v úvodu a závěru spojily své hlasy.

 

 

Nový informační panel a posezení před kostelem

Během Noci kostelů jsme společně s panem starostou a panem místostarostou představili nový informační panel a posezení před kostelem. Věříme, že dobře poslouží místním i píchozím...

 

Noc kostelů 2018 se setkala se zájmem

V pátek 25.5. 2018 proběhla další Noc kostelů, která se i v evangelickém kostele v Kralovicích setkala se zájmem. Na obrázku Pavel Tersch provádí skupinu poutníků...

 

Syndikovat obsah


by Dr. Radut