Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Připomínka Jana Husa a modlitba za pronásledované za víru

06.07.2015 18:00
Europe/Prague

V pondělí 6. července v 18h si u pomníku M. Jana Husa před evangelickým kostelem v Kralovicích připomeneme 600 let od upálení reformátora západní církve. Program zahájí krátké pásmo písní a textů v podání sboru Chrástochor, na který pak v evangelickém kostele přímo naváže bohoslužba slova s modlitbou za pronásledované pro svou víru. Program společně pořádají kralovické sbory-farnosti: Církve čs. husitské, Českobratrské církve evangelické a Římsko-katolické církve.

Poutní bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně na Krakovci

04.07.2015 09:00
Europe/Prague

Na začátek pouti za M. Janem Husem do Kostnice (www.husovapout.cz) bude v sobotu 4. července v 9h přímo na Krakovci sloužena ekumenická bohoslužba se sv. Večeří Páně.

Přednáška o době M. Jana Husa

V pondělí 22. června navštívil Kralovice husitský farář z Chebu Břetislav Bělunek, aby se s námi podělil o svou vášeň ke studiu doby M. Jana Husa. V hodinovém povídání spojeném s výstavkou řady husovských artefaktů (např. modelů hradů, na kterých Hus působil) nabídl hrstce posluchačů dostatek podnětů k přemýšlení nejen k letošnímu výročí, ale některým jistě i na celý zbytek života.

Škoda jen špatné propagace a značně chaotického výkladu - to je však výzva udělat to při připomínce M. Jeronýma Pražského příští rok lépe, a snad i radostněji:)

První číslo Poutníka

Ve spolupráci s farním sborem ČCE v Chrástu u Plzně začínáme vydávat časopis Poutník, jehož první číslo nabízíme ke stažení, v papírové formě je k dostání ve sboru.

Naší snahou je jednak propojit různá křesťanská společenství severního Plzeňska, jednak s jejich činností (a nabídkou) oslovit i obecnou veřejnost. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak se vám časopis líbí či nelíbí.

Redaktorem je Matyáš J. Turský, sborový bratr kralovického sboru, kterého je možné kontaktovat nejlépe emailem: matyas.tursky@evangnet.cz

Máme doplněné staršovstvo a sborového bratra

V rámci bohoslužby na sv. Trojici se konalo sborové shromáždění, které na dvě uprázdněná místa ve staršovstvu zvolilo bbr. Pavla Tersche a Matyáše Josefa Turského, kteří rovnou složili slib do rukou západočeského konseniora br. Radka Matušky a po bohoslužbě se ihned zúčastnili schůze staršovstva. Br. Turský byl zároveň pověřen službou sborového bratra se zaměřením na vnější vztahy a ekumenickou spolupráci, kterým se již delší dobu věnuje.

Proběhla Noc kostelů

V pátek 29. května jsme se i my přidali k již tradiční Noci kostelů, tentokráte sice bez duchovního, ale zato s větším nasazením sboru. Nejprve si děti na faře vyrobily lucerničky, program v kostele pak zahájilo hudební vystoupení žáků ZUŠ v Kralovicích. Následně se účastníci mohli vydat po biblických stopách světla - Světla, cestu pak završila večerní modlitba - lucernarium. Během celého večera byla otevřena věž s vyhlídkou na Kralovice. Večerním vrcholem pak bylo spuštění nového nasvícení kostela zahájené fanfárami z věže, opět v podání žáků ZUŠ Kralovice.

Návštěva německých evangelíků

V pátek 17. dubna navštívil náš sbor zájezd evangelíků z Německa na své zpáteční cestě z "pouti" po českých stopách M. J. Husa. Skupině se věnoval sborový bratr (in spe:), hosté se zajímali zejména o současný život evangelického sboru, jeho konfesní ukotvení, ale i plánovanou činnost do budoucna, zejména evangelizační. V přátelské a velmi živé diskusi čas rychle utekl a tak nakonec ani nedošlo na původně očekávanou exkursi po stopách reformátora Církve v našem kraji.

Západočeský bermudský trojúhelník

Jan Kirschner v Českém bratru 2/2015 píše nejen o kralovickém sboru:

Západočeský bermudský trojúhelník

 

Velikonoční list 2015

se zamyšlením nad Písmem i nad současnou situací sboru, s přehledem bohoslužeb o Velikonocích a dalšími informacemi najdete v příloze...

Neboť tak Bůh miloval svět...

Postní kázání

Syndikovat obsah


by Dr. Radut