Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Vánoční dobu završil Tříkrálový koncert

Evangelický kostel v Kralovicích se o svátku Zjevení Páně rozezněl starou adventní a vánoční hudbou i nově upravenými spirituály v podání komorního pěveckého sboru De profundis. Dobrovolné vstupné, určené pro Tříkrálovou sbírku, vyneslo 1370 Kč. Děkujeme účinkujícím i návštěvníkům!

Tříkrálový koncert završí dobu vánoční

V úterý 6. ledna od 19 hodin jsou všichni zváni do evangelického kostela společně zakončit vánoční dobu Tříkrálovým koncertem. Vystoupí na něm se starými vánočními chorály komorní sbor De profundis. Dobrovolné vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku Charity ČR. Kostel je přitápěn.

Plakátek v náhledu článku a v příloze.

Kralovičtí křesťané se opět shromáždí ke společné bohoslužbě

Ve středu 21.1. 2015 od 18 hodin proběhne v evangelickém kostele ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů společně s římsko-katolickou farností a náboženskou obcí Církve československé husitské. Všichni jsou zváni!

Adventní list 2014

najdete v příloze...

Rozsviťme kostel!

Oslavy 80 let evangelického kostela v Kralovicích probouzejí naději i otázky
 
Trochu ve stínu oslav 600 let kalicha, zato však s velkým nasazením, uspořádal kralovický sbor v neděli 19. října oslavy 80 let od vysvěcení svého kostela. Ten byl našimi předky postaven spolu s farním domem během necelých čtyř (sic!) měsíců a od té doby slouží nejen bohoslužbám sborů ČCE a CČSH, ale i jako dějiště řady veřejností hojně navštěvovaných kulturních akcí.
 

Slavíme 80 let od postavení kostela!

Sborový list k 80. výročí postavení kostela

V příloze přinášíme zvláštní sborový list k 80. výročí postavení evangelického kostela v Kralovicích...

Křtiny v kostele

Křtiny v kostele

V neděli 21.9.2014 jsme při bohoslužbách prožili po dlouhé době křest dospělého. Díky Bohu a Matyášovi Josefovi vše dobré na jeho novou cestu!

Evangelický kostel v Kralovicích slaví osmdesátiny

V neděli 19. října 2014 proběhnou v evangelickém kostele v Kralovicích slavnostní bohoslužby s bohatým doprovodným programem u příležitosti 80. výročí otevření chrámu.

Bohoslužba začíná ve 14 hodin a zúčastní se jí západočeský senior ČCE a někteří současní i bývalí duchovní zdejšího evangelického i husitského sboru. Od 15,30 na ni naváže kulturní festival. Vystoupí učitelé a komorní soubory ZUŠ Kralovice, Lidová muzika z Chrástu a v jednání je koncert písničkáře Bohdana Mikoláška. Historické fotografie promítne a publikaci o dějinách kostela představí její autor Pavel Tersch. Chybět nebude ani zajímavý program pro děti nebo občerstvení.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut