Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Výstava mapuje historii evangelického sboru v Kralovicích

U příležitosti 80. výročí postavení evangelického kostela v Kralovicích pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kralovicích a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice výstavu s názvem "80 let evangelického kostela v Kralovicích".

Výstava se koná v Městské knihovně v Kralovicích (Markova 2) a potrvá od října do listopadu. K shlédnutí je v otvíracích hodinách knihovny: Po 14-17h, St 7,30-9/13-18h, Čt 8-12/14-17h, Pá 7,30-9/13-16h, So 8,30-11h.

Před 80 lety VI: Slavnostní otevření kostela

Před 80 lety VI: Slavnostní otevření kostela

Slavnost posvěcení evangelického kostela v Kralovicích proběhla 21. října 1934. Vedl ji tehdejší synodní senior Českobratrské církve evangelické ThDr. Josef Souček. Od zahájení stavby přitom neuplynuly ani čtyři měsíce. Na výročním sborovém shromáždění v roce 1935 zhodnotil kurátor Široký stavbu těmito slovy: „Ukončili jsme stavbu našich církevních budov v hodnotě 200 000 Kč, ale díky štědrosti a obětavosti všech pořídili jsme ji za 168 000 Kč. Ušetřili jsme 38 000 Kč a za to patří dík všem. Stavbu jsme započali 13. 6. 1934 výkopem a 24. 6. 1934 položením základního kamene a již za 4 měsíce byla stavba dokončena. I za to náleží všem dík.

Před 80 lety V: Ekumena v Kralovicích

Před 80 lety V: Ekumena v Kralovicích

Kralovický evangelický sbor chápe sám sebe jako součást křesťanské ekumeny. Ekumenismus je hnutí, které usiluje o sblížení a jednotu křesťanských církví. Kostel sice vlastní a spravuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kralovicích, ale dělí se o jeho využití s místní náboženskou obcí Církve československé husitské, jejíž členové se rovněž podíleli na stavbě kostela. Bohoslužby se dnes konají střídavě: v liché neděle v 9 hodin evangelické bohoslužby a v sudé 10,30 bohoslužby husitské. Oba sbory také občas konají bohoslužby společné. Bylo tomu tak i v minulosti. Jak uvádí sborová pamětní kniha například 4. července 1965 byly za účasti 52 členů a hostů konány společné bohoslužby k památce Mistra Jana Husa, při kterých kázal farář Karel Slunéčko.

Před 80 lety IV: Založení evangelického sboru v Kralovicích

Před 80 lety IV: Založení evangelického sboru v Kralovicích

Kralovický evangelický sbor se zrodil z kazatelských stanic, které na počátku 20. let minulého století vznikaly postupně v Čisté, Kralovicích a Kožlanech, Dolní Bělé, Manětíně, Mrtníku a Plasích. Počátky působení Českobratrské církve evangelické, vzniklé v roce 1918 sloučením církví reformovaných a luterských a přihlášením se k odkazu české reformace husitské a bratrské, jsou v západních Čechách spojeny s tzv. přestupovým hnutím po 1. světové válce a vzniku samostatné republiky. Mnoho lidí během něho pod heslem „Pryč od Říma“ přecházelo z římskokatollické církve do církve evangelické, případně husitské. Náboženský rozměr se zde neodmyslitelně pojil s vlasteneckou ideou. Zvláštní matriky pro Kralovicko byly založeny od 1. ledna 1921.

Před 80 lety III: Pomník Mistra Jana Husa

Před 80 lety III: Pomník Mistra Jana Husa

Možná jste si povšimli, že během června tohoto roku „vykoukl“ z keřů na prostranství před evangelickým kostelem pomník Mistra Jana Husa. Ten byl odhalen v předvečer výročí jeho upálení 5. července 1946. Je zhotovený z kamenů z hradu Krakovce. Na něm je upevněna Husova plaketa, kterou při zhotovení daroval Jos. Ledajaks, továrník v Blovicích. V nábojnici z ruského tanku jsou uloženy památky na rušnou dobu revoluční, čsl. mince a fotografie. Jeden kámen v pomníčku je ze zničených Lidic. Pomníček tak vlastně neupomíná jen na postavu českého reformátora, ale na všechny mučedníky našich dějin.

Husův odkaz připomene zastavení u jeho pomníku

Památku Mistra Jana Husa si lidé letos připomenou v den jeho svátku - v neděli 6. července - také v Kralovicích. Vzpomínkové shromáždění začne v 10 hodin u pomníku českého reformátora před evangelickým kostelem. Uvnitř kostela bude poté následovat bohoslužba podle Karla Farského. Setkání pořádá kralovický sbor Církve československé husitské a povede je farář Jiří Chytil.

Evangelický kostel v Kralovicích rozezněl gospel

U příležitosti 80. výročí položení základního kamene se zaplněný kralovický evangelický kostel stal v sobotu 14. června dějištěm gospelové bohoslužby. Doprovodil ji plzeňský sbor Touch of Gospel a podíleli se na ní duchovní všech církví, které v Kralovicích působí.

V Kralovicích bude přednášet poutník Petr Hirsch

Na své pěší cestě kolem světa se ve středu 18. června 2014 zastaví v Kralovicích poutník Petr Hirsch. Od 19 hodin bude v evangelickém kostele vyprávět o smyslu své pouti, ale také o svých cestách minulých do Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma. Povídání doprovodí projekce fotografií. Všichni jsou srdečně zváni. Vstup je volný.

Více o poutníkovi zde. Můžete si také přečíst článek v Deníku nebo rozhovor v Lidovkách.

První noc v evangelickém kostele v Kralovicích zaujala

První Noc kostelů v kralovickém evangelickém kostele - a zároveň moje první zkušenost s touto akcí - je za námi. Zůstal po ní dobrý dojem.

Před 80 lety II: Položení základního kamene

Před 80 lety II: Položení základního kamene

Vlastní stavba kostela byla zahájena slavnostním výkopem, který provedli nejstarší členové sboru 13. června 1934. Položení základního kamene se konalo krásné neděle 24. června 1934 v památném pětisetletém výročí osudné bitvy u Lipan (1434 – 1934). Slavnostního položení základního kamene byli přítomni zástupci všech významných institucí včetně městského zastupitelstva se starostou v čele, četnictva nebo církevních představitelů.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut