Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Před 80 lety V: Ekumena v Kralovicích

Před 80 lety V: Ekumena v Kralovicích

Kralovický evangelický sbor chápe sám sebe jako součást křesťanské ekumeny. Ekumenismus je hnutí, které usiluje o sblížení a jednotu křesťanských církví. Kostel sice vlastní a spravuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kralovicích, ale dělí se o jeho využití s místní náboženskou obcí Církve československé husitské, jejíž členové se rovněž podíleli na stavbě kostela. Bohoslužby se dnes konají střídavě: v liché neděle v 9 hodin evangelické bohoslužby a v sudé 10,30 bohoslužby husitské. Oba sbory také občas konají bohoslužby společné. Bylo tomu tak i v minulosti. Jak uvádí sborová pamětní kniha například 4. července 1965 byly za účasti 52 členů a hostů konány společné bohoslužby k památce Mistra Jana Husa, při kterých kázal farář Karel Slunéčko.

Před 80 lety IV: Založení evangelického sboru v Kralovicích

Před 80 lety IV: Založení evangelického sboru v Kralovicích

Kralovický evangelický sbor se zrodil z kazatelských stanic, které na počátku 20. let minulého století vznikaly postupně v Čisté, Kralovicích a Kožlanech, Dolní Bělé, Manětíně, Mrtníku a Plasích. Počátky působení Českobratrské církve evangelické, vzniklé v roce 1918 sloučením církví reformovaných a luterských a přihlášením se k odkazu české reformace husitské a bratrské, jsou v západních Čechách spojeny s tzv. přestupovým hnutím po 1. světové válce a vzniku samostatné republiky. Mnoho lidí během něho pod heslem „Pryč od Říma“ přecházelo z římskokatollické církve do církve evangelické, případně husitské. Náboženský rozměr se zde neodmyslitelně pojil s vlasteneckou ideou. Zvláštní matriky pro Kralovicko byly založeny od 1. ledna 1921.

Před 80 lety III: Pomník Mistra Jana Husa

Před 80 lety III: Pomník Mistra Jana Husa

Možná jste si povšimli, že během června tohoto roku „vykoukl“ z keřů na prostranství před evangelickým kostelem pomník Mistra Jana Husa. Ten byl odhalen v předvečer výročí jeho upálení 5. července 1946. Je zhotovený z kamenů z hradu Krakovce. Na něm je upevněna Husova plaketa, kterou při zhotovení daroval Jos. Ledajaks, továrník v Blovicích. V nábojnici z ruského tanku jsou uloženy památky na rušnou dobu revoluční, čsl. mince a fotografie. Jeden kámen v pomníčku je ze zničených Lidic. Pomníček tak vlastně neupomíná jen na postavu českého reformátora, ale na všechny mučedníky našich dějin.

Husův odkaz připomene zastavení u jeho pomníku

Památku Mistra Jana Husa si lidé letos připomenou v den jeho svátku - v neděli 6. července - také v Kralovicích. Vzpomínkové shromáždění začne v 10 hodin u pomníku českého reformátora před evangelickým kostelem. Uvnitř kostela bude poté následovat bohoslužba podle Karla Farského. Setkání pořádá kralovický sbor Církve československé husitské a povede je farář Jiří Chytil.

Evangelický kostel v Kralovicích rozezněl gospel

U příležitosti 80. výročí položení základního kamene se zaplněný kralovický evangelický kostel stal v sobotu 14. června dějištěm gospelové bohoslužby. Doprovodil ji plzeňský sbor Touch of Gospel a podíleli se na ní duchovní všech církví, které v Kralovicích působí.

V Kralovicích bude přednášet poutník Petr Hirsch

Na své pěší cestě kolem světa se ve středu 18. června 2014 zastaví v Kralovicích poutník Petr Hirsch. Od 19 hodin bude v evangelickém kostele vyprávět o smyslu své pouti, ale také o svých cestách minulých do Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma. Povídání doprovodí projekce fotografií. Všichni jsou srdečně zváni. Vstup je volný.

Více o poutníkovi zde. Můžete si také přečíst článek v Deníku nebo rozhovor v Lidovkách.

První noc v evangelickém kostele v Kralovicích zaujala

První Noc kostelů v kralovickém evangelickém kostele - a zároveň moje první zkušenost s touto akcí - je za námi. Zůstal po ní dobrý dojem.

Před 80 lety II: Položení základního kamene

Před 80 lety II: Položení základního kamene

Vlastní stavba kostela byla zahájena slavnostním výkopem, který provedli nejstarší členové sboru 13. června 1934. Položení základního kamene se konalo krásné neděle 24. června 1934 v památném pětisetletém výročí osudné bitvy u Lipan (1434 – 1934). Slavnostního položení základního kamene byli přítomni zástupci všech významných institucí včetně městského zastupitelstva se starostou v čele, četnictva nebo církevních představitelů.

Bohoslužbu doprovodí sbor Touch of Gospel

Bohoslužbu doprovodí sbor Touch of Gospel

Evangelický kostel v Kralovicích se u příležitosti 80. výročí položení základního kamene stane dějištěm ekumenické bohoslužby, kterou doprovodí gospelový sbor Touch of Gospel.

Před 80 lety I: Příprava stavby kostela

Před 80 lety I: Příprava stavby kostela

Již od založení samostatného sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích v roce 1922 uvažovali místní evangelíci o postavení vlastního kostela s bytem pro faráře. V roce 1929 pověřilo staršovstvo tehdejšího kurátora sboru Antonína Zápala, aby opatřil plány a rozpočet na stavbu. Uskutečnění však bylo oddáleno finančními starostmi sboru a osobními změnami. Teprve v r. 1932 byl ustanoven farářem Františkem Šturcem stavební odbor, aby řídil všechny přípravy. Ze tří předložených projektů vyhrál návrh architekta Hanuše Zápala, syna bývalého kurátora. Staršovstvo se rozhodlo pro jeho projekt pro vzhled i úsporné řešení s rozpočtem 180 000 Kč. Na fotografii členové sboru na místě stavby 24.5. 1934.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut