Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Kralovické kostely zvou na svou "noc" společně

Kralovické kostely zvou na svou "noc" společně

Občané Kralovic a okolí najdou program Noci kostelů v obou městských kostelích na společných plakátcích na vývěsních plochách i ve svých poštovních schránkách. Připravili ho místní římskokatolická farnost, evangelický sbor, sdružení Gryspek a město Kralovice. Těšíme se na vaši návštěvu v pátek 23.5.2014.

Jaro přivítá koncert komorní hudby

Jaro přivítá koncert komorní hudby

Jarní koncert komorní hudby v podání žáků ZUŠ Kralovice proběhne v evangelickém kostele v Kralovicích 30.4. 2014 od 18 hodin. Benefiční koncert zahájí cyklus akcí k připomínce 80. výročí postavení kostela. Všechny srdečně zveme.

Noc kostelů poprvé

Noc kostelů poprvé

V kralovickém evangelickém kostele proběhne letos poprvé Noc kostelů. A na co se můžete těšit?

15:00 – 17:45 Noemova archa - výtvarná dílna pro děti, uslyšíme příběh o tom, kdo to byl Noe, vyrobíme si zvířátka z různých materiálů, připraveno bude občerstvení a hry

16:30 – 17:30 Přednáška o architektuře Hanuše Zápala - Přednáší Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni)

18:00 – 18:45 Vystoupení komorních uskupení žáků ZUŠ

20:30 Noční prohlídka kostela a zvonice a zakončení

V průběhu celého večera možnost prohlídky kostela a zvonice. Všichni jsou zváni!

Velikonoční sborový list 2014

Najdete v příloze...

Letos slavíme 80 let od postavení kostela

Letos slavíme 80 let od postavení kostela

Oslavy 80. výročí postavení evangelického kostela v Kralovicích chceme letos připomenout řadou akcí. Bude je doprovázet toto logo. Děkujeme za něj Petru Vroblovi.

Výroční sborové shromáždění

23.02.2014 10:00
Europe/Prague

Zveme všechny členy i příznivce evangelického sboru v Kralovicích na výroční sborové shromáždění, které proběhne v neděli 23. února po bohoslužbách. Budeme na něm společně hodnotit uplynulý rok ve sboru a přemýšlet o výhledech do budoucna.

Kralická Bible, kalich a vyobrazení Panny Marie spočinuly vedle sebe na oltáři

Kralovičtí křesťané z římsko-katolické, evangelické a husitské farnosti se v sobotu 18. ledna 2014 shromáždili ke společné bohoslužbě  od 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Ekumenická bohoslužba se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Její součástí byl i symbolický akt obdarování z jednotlivých církevních tradic. Při něm zástupci farností položili na oltář Bibli kralickou jako symbol úcty k Písmu svatému v evangelické církvi, kalich jako výraz důrazu na přijímání pod obojí způsobou v husitské tradici a reliéf Panny Marie jako symbol úcty ke svatým a matce Páně v tradici katolické.

Rybovka naplnila evangelický kostel

Rybovka naplnila evangelický kostel

V sobotu 7. prosince 2013, v předvečer druhé neděle adventní, proběhl v zaplněném evangelickém kostele v Kralovicích koncert České mše vánoční Jakuba Jana ryby v podání pěveckého sboru Václav.

Josef a hledání mužské spirituality

Kázání na 4. neděli adventní

Betlémské světlo a vánoční příběh pro děti - na Štědrý den

Na Štědrý den 24.12.2013 si můžete mezi 10. a 12. hodinou zajít do evangelického kostela v Kralovicích pro betlémské světlo. Vezměte s sebou i své děti. Pro ně bude od 11 hodin na faře připraveno připomenutí vánočního příběhu o narození Spasitele.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut