Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Aktuality

Sborový list k začátku školního roku 2022

najdete v příloze.

Prázdninový sborový list 2022

...najdete v příloze.

Červnový sborový list 2022

...najdete v příloze.

Květnový sborový list 2022

... najdete v příloze.

Dubnový sborový list 2022

...stahujte v příloze.

Sloučení s chrásteckým sborem

Vážení přátelé,

od 1.1. 2022 dochází ke sloučení našeho sboru se sousedním sborem v Chrástu. Nový sbor ponese název Farní sbor ČCE v Chrástu a bude mít kazatelskou stanici v Kralovicích. Na konání bohoslužeb a dalších aktivitách se nic nemění.

Těšíme se na společenství s novými bratry a sestrami z Chrástu a okolí a srdečně zveme k bohoslužbám a dalším příležitostným akcím v Kralovicích. Neváhejte se také obrátit na našeho faráře Karla Šimra (tel. 739 244 774, e-mail: karel.simr@evangnet.cz).

Pokojný adventní čas a požehnané vánoční svátky!

Kralovické léto nabídlo tři koncerty

Během prázdninových měsíců roku 2021 jsme v kostele uspořádali tři koncerty s názvem Kralovické hravé léto. Vystoupily kapely vanSwing a PPLP a duo Viktorie Dugranpere a František Tomášek. Všechny večery uvedlo slovo některého ze spolupracících farářů a program pro děti.

Labyrint světa v podání Divadla Víti Marčíka

V pátek 4. září od 19 hodin zahrálo Divadlo Víti Marčíka v evangelickém kostele inscenaci Labyrint světa.

Tato hra vzniká po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu Jana Ámose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Připomněli jsme si tak 350. výročí úmrtí J.A. Komenského.

Nové staršovstvo a spojení se sborem v Chrástu

Na výročním sborovém shromáždění dne 6.9. 2020 bylo zvoleno nové staršovstvo ve složení: Pavel Tersch, Miluše Španbauerová, Tomáš Pokorný, Irena Terschová, Svatopluk Grešl, Alena Grešlová. Účastníci rovněž vyjádřili souhlas se spojením se sborem v Chrástu u Plzně.

Sborové shromáždění s hlasováním o sloučení se sborem v Chrástu u Plzně

Srdečně zveme všechny členy sboru na výroční sborové shromáždění, které proběhne v neděli 6. září 2020 od 9 hodin v rámci bohoslužeb. Kromě obvyklé agendy bude shromáždění volit nové staršovstvo a především hlasovat o sloučení se sousedním sborem v Chrástu u Plzně. Prosíme Vás pro toto jednání o modlitbu i Vaši účast!

Syndikovat obsah


about seo