Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Neminout se cílem

Kázání z gospelové bohoslužby v neděli 8. října 2017

Uzdravení ochrnutého

Biblické texty: Gn 3,1-9 / Mt 9, 2-13

V úryvku z Matoušova evangelia, který jsme právě slyšeli, se několikrát opakují slova hřích a hříšník. To nejsou právě libozvučné pojmy. A dnes zřejmě nejsou ani obecně srozumitelné. Hříšník je ten, kdo nenapsal domácí úkol nebo kdo jí moc sladkostí. V populárních písních se zase používají tato slova jako synonyma pro sexualitu.

Biblické chápání těchto důležitých pojmů pro nás může být až překvapivě odlišné! Co je podstatou hříchu, jsme slyšeli v prvním čtení z knihy Genesis: Budete jako Bůh... Tento hadův příslib zní lákavě, je ovšem lživý. Chceme být silní a nezranitelní. Být vždy nad věcí. Nikoho nepotřebovat. Vystačit si sami. A třeba také: nepotřebovat odpuštění.
A to je vlastně to překvapivé. Jsme hříšní a projevuje se to mnoha věcmi, které děláme nebo naopak neděláme (říkáme, myslíme...). Ale vlastně jsou to spíše příznaky našeho sklonu se nějak zařídit bez Boha. Chtít být jako Bůh, poznávat dobré a zlé, být mírou věcí – a Boha nepotřebovat.

Křesťanské vyznání víry mluví o hříchu v souvislosti s odpuštěním. Něvěříme v hřích, ale hříchů odpuštění. Pochopení hříchu je jako pohled na stín, který vrháme, když se noc rozjasnila a jsme osvíceni sluncem. Až v setkání s Bohem poznáváme opravdu sami sebe včetně hloubky svého hříchu.

Ježíš klade v evangeliu hřích do souvislosti s ochrnutím a odpuštění s uzdravením. Důležitá je ta zkušenost vlastní křehkosti a víra, spoléhající na Boha. Svůj život s důvěrou vkládám do Božích rukou. Když chceme být "jako Bůh", být silní, schopní a bezchybní, pokračujeme vlastně jen dál se sebelepšími úmysly a s využitím všech schopností v chybném programu a  - míjíme se cílem, tedy: hřešíme (hřích znamená doslova "minutí se cílem").

Cesta k uzdravení a odpuštění vede přes přijetí vlastní křehkosti a zranitelnosti, porušenosti a zbloudilosti. To není bagatelizování hříchu. Každé zlo, na kterém se podílíme, je vážná věc. Ale "lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní". A Kristus nepřišel "pozvat spravedlivé, ale hříšníky". Chceme-li se setkat s Kristem, musíme se setkat i s vlastní ne-mocností. Ve světle Boží milosti se nemusíme bát ani našich temných stránek a naší slabosti a bezmoci. Právě v nich může o to více zazářit Boží světlo a můžeme hlouběji zakusit Boží blízkost.story | about seo