Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Adventní koncert sboru

s pásmem vánočních písní proběhl na třetí neděli adventní 2019. Děkujeme účinkujícím i příchozím!story | about seo