Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

V úterý 19. ledna 2016 jsme společně s římskokatolickou farností a obcí Církve československé husitské slavili ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jendotu křestanů v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích.

Tříkrálový koncert

Na Tříkrálovém koncertu, který se konal dne 9.1. 2016, vystoupil s vánočními zpěvy pěvecký sbor Chrástochor. Dobrovolné vstupné, určené pro Tříkrálovou sbírku Charity ČR, vyneslo 1250 Kč.

Děkujeme účinkujícím i příchozím za společné obdarování!

Vyšel adventní Poutník

V nejnovějším čísle našeho časopisu Poutník najdete adventní zamyšlení faráře J. Chytila, podzimní přemítání I. Kastnerové, modlitební koutek, rozhovor s M.J. Turským, ale také třeba adventní píseň z chystaného nového evangelického zpěvníku, recept na vánočku nebo kvíz pro děti.

Číslo si můžete stáhnout zde.

Modlitba v krytu

Kázání na první neděli adventní

Vyšel třetí Poutník

Po letní přestávce, která letos nebyla jen dobou dovolených, ale také časem připomínek M. Jana Husa a jeho boje za lepší církev, vychází další číslo našeho časopisu Poutník. I my se ještě vracíme k výročí M. J. Husa dalšími články. Zahajujeme novou řadu osobních svědectví o cestách s/za Pánem a ohlížíme se za prázdninovým táborem pro děti v Chrástu. Časopis je k volnému stažení, v papírové podobě k rozebrání v kostele.

Právě vyšlo druhé číslo Poutníka

Jak jsme slíbili, tak i konáme - přinášíme vám druhé číslo našeho časopisu Poutník. Když jsme připravovali toto číslo, původně jsme ho chtěli věnovat celé M. J. Husovi, ale pak se ukázalo, že budeme mít víc materiálu, než by se vešlo do jednoho čísla. Proto se výročí upálení J. Husa budeme věnovat průběžně i po zbytek roku - ostatně je to skutečně Husův rok...

Z cyklu liturgického roku v tomto čísle došlo na sv. Trojici, v aktualitách ze života našich sborů se vracíme k Noci kostelů a svůj pohled na M. Jana nám nabízí P. Petrašovský, římskokatolický farář v Dýšině.

Číslo je ke stažení pod článkem a v papírové formě v kostele. Pokud byste chtěli dostávat Poutníka e-mailem nebo poštou, dejte vědet sborovému bratru M. J. Turskému (kontakt je nahoře ve sborových kontaktech).

Připomínka Jana Husa a modlitba za pronásledované za víru

06.07.2015 18:00
Europe/Prague

V pondělí 6. července v 18h si u pomníku M. Jana Husa před evangelickým kostelem v Kralovicích připomeneme 600 let od upálení reformátora západní církve. Program zahájí krátké pásmo písní a textů v podání sboru Chrástochor, na který pak v evangelickém kostele přímo naváže bohoslužba slova s modlitbou za pronásledované pro svou víru. Program společně pořádají kralovické sbory-farnosti: Církve čs. husitské, Českobratrské církve evangelické a Římsko-katolické církve.

Poutní bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně na Krakovci

04.07.2015 09:00
Europe/Prague

Na začátek pouti za M. Janem Husem do Kostnice (www.husovapout.cz) bude v sobotu 4. července v 9h přímo na Krakovci sloužena ekumenická bohoslužba se sv. Večeří Páně.

Přednáška o době M. Jana Husa

V pondělí 22. června navštívil Kralovice husitský farář z Chebu Břetislav Bělunek, aby se s námi podělil o svou vášeň ke studiu doby M. Jana Husa. V hodinovém povídání spojeném s výstavkou řady husovských artefaktů (např. modelů hradů, na kterých Hus působil) nabídl hrstce posluchačů dostatek podnětů k přemýšlení nejen k letošnímu výročí, ale některým jistě i na celý zbytek života.

Škoda jen špatné propagace a značně chaotického výkladu - to je však výzva udělat to při připomínce M. Jeronýma Pražského příští rok lépe, a snad i radostněji:)

První číslo Poutníka

Ve spolupráci s farním sborem ČCE v Chrástu u Plzně začínáme vydávat časopis Poutník, jehož první číslo nabízíme ke stažení, v papírové formě je k dostání ve sboru.

Naší snahou je jednak propojit různá křesťanská společenství severního Plzeňska, jednak s jejich činností (a nabídkou) oslovit i obecnou veřejnost. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak se vám časopis líbí či nelíbí.

Redaktorem je Matyáš J. Turský, sborový bratr kralovického sboru, kterého je možné kontaktovat nejlépe emailem: matyas.tursky@evangnet.cz

Syndikovat obsah


by Dr. Radut