Skip to Content
informace o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kralovicích

Advent a Vánoce 2021

Bohoslužby do konce listopadu

Kralovické léto nabídlo tři koncerty

Během prázdninových měsíců roku 2021 jsme v kostele uspořádali tři koncerty s názvem Kralovické hravé léto. Vystoupily kapely vanSwing a PPLP a duo Viktorie Dugranpere a František Tomášek. Všechny večery uvedlo slovo některého ze spolupracících farářů a program pro děti.

Vychází Poutník č. 21

Stahujte nebo čtěte (spolu se staršími čísly) zde nebo si pro něj přijďte k nám do kostela...

Labyrint světa v podání Divadla Víti Marčíka

V pátek 4. září od 19 hodin zahrálo Divadlo Víti Marčíka v evangelickém kostele inscenaci Labyrint světa.

Tato hra vzniká po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu Jana Ámose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Připomněli jsme si tak 350. výročí úmrtí J.A. Komenského.

Nové staršovstvo a spojení se sborem v Chrástu

Na výročním sborovém shromáždění dne 6.9. 2020 bylo zvoleno nové staršovstvo ve složení: Pavel Tersch, Miluše Španbauerová, Tomáš Pokorný, Irena Terschová, Svatopluk Grešl, Alena Grešlová. Účastníci rovněž vyjádřili souhlas se spojením se sborem v Chrástu u Plzně.

Sborové shromáždění s hlasováním o sloučení se sborem v Chrástu u Plzně

Srdečně zveme všechny členy sboru na výroční sborové shromáždění, které proběhne v neděli 6. září 2020 od 9 hodin v rámci bohoslužeb. Kromě obvyklé agendy bude shromáždění volit nové staršovstvo a především hlasovat o sloučení se sousedním sborem v Chrástu u Plzně. Prosíme Vás pro toto jednání o modlitbu i Vaši účast!

Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!

Kázání na text Mt 14:22 – 32, které v Kralovicích zaznělo v neděli 9. srpna 2020 o 9. neděli po sv. Trojici.

O nalézání ztraceného

Kázání z neděle 12.7. 2020

Vyšel Poutník č. 20

Stahujte nebo čtěte (spolu se staršími čísly) zde nebo si pro něj přijďte k nám do kostela...

Syndikovat obsah


by Dr. Radut